Centralni sesalnik duovac

Sodobni sesalniki so jedi, ki nam omogoèajo èi¹èenje, kar odpravlja potrebo po roènem èi¹èenju zemlji¹è in preprog. Kljub temu je sesanje te¾ka in neprijetna stvar - pogosto na zaèetku, ko morate plavati z velikim sesalcem, ki èaka od enega kraja do drugega in pogosto nosite èez stopnice. Kdaj lahko to storite? Centralni sesalnik je idealna re¹itev.

Centralno sesanje nam omogoèa la¾je prena¹anje te¾ke naprave iz pasu na ozemlju - centralna enota, ki sesuje zrak, se nahaja na doloèenem mestu, predvsem v kleti ali veè gara¾i. Za vakuumiranje prostora preprosto prikljuèite sesalno cev na vtiènice, ki i¹èejo mejo. Stanovanja so prisotna z zakljuèki, ki potekajo v mejah in tleh v me¹anici z osrednjo osebo cevi, ki so ¹e vedno sestavljene med gradnjo hi¹e. Ali ni èudna poenostavitev dela v gospodinjstvu? Ni forma in podcenjena, kako tiha je zadnja vakuumska pot - ne moramo se veè ukvarjati z njo, to pomeni, da ne bomo prebudili spanega otroka ali v praksi motili katerega od prebivalcev.Prva enota tega modela sesalnika ima pomemben, veè desetletni kontejner za umazanijo, tudi tujo kanalizacijo. Ni te¾ko sklepati, da njegovo pranje ni pogosto obvezno. Dovolj je izprazniti tak¹no posodo enkrat na nekaj mesecev, kar je druga naprava in argument, ki gre v pomoè osrednjemu sesanju - kdo med nami rad trza in potiska z izmenjavo majhne vreèke v tradicionalnem sesalcu?Èe ¾elimo poenostaviti umetnost in udobje, je kljuèni sesalnik zagotovo izjemna re¹itev.