Cikloni in zbiralniki prahu

Sprejemanje nakupa industrijskih zbiralnikov prahu, je vredno vedeti, da obstaja veè vrst tak¹nih zbiralnikov prahu. Prvi tip zbiralnikov prahu so komore za usedanje. Potem so tu ¹e zbiralci pra¹nih delcev. Delci prahu, ki padejo v prostor takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, padejo na posamezno dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki je bolj prijeten, se sprosti iz vrha takega zbiralnika prahu. Pomembna pomanjkljivost te vrste zbiralnikov prahu je mo¾nost, da se prah odstrani s prahu.

Druga vrsta industrijskih zbiralnikov prahu so inercijski kolektorji. Odlikuje jih dejstvo, da so tak¹ne naprave na voljo v okvirju in uporabljajo zelo poenostavljeno konstrukcijo. Vedno upo¹tevajte, da njihova uèinkovitost ni pomembna. Ker ne delujejo dobro v trgovinah z vi¹jo proizvodnjo.Loèilci filtrov so razliène vrste. Filtracijski separatorji to poènejo na tak naèin, da so kontaminirani alkohol izpolnjeni z ustreznimi materiali. Pri tej tehniki kontaminanti sedijo na tkanini in preèi¹èeni plin gre naprej. Ti separatorji prahu so zelo uèinkoviti. Zato se ti zbirajo v veèjih proizvodnih trgovinah.Treba je omeniti, da je industrijsko odsesavanje prahu nenadomestljivo na vseh delovnih mestih, kjer so poslana nekatera onesna¾evala zraka. Vendar pa je vredno poskrbeti, da je veliko tak¹nih zbiralnikov prahu, zato moramo va¹ zbiralec prahu prilagoditi slogu dela, ki se izvaja v interesu. Torej preberite o ustreznih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, da bomo lahko konèno odloèili, koliko se moramo odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu delijo predvsem uèinkovitost èi¹èenja. Ti zbiralci prahu, ki so s stabilnostjo nekoliko bolj pomembni, vam bodo v veliko pomoè. Pomembno je nad podjetjem industrijskih zbiralcev prahu. To je vredno, pri èemer iz izku¹enih podjetij, ki so dobre ocene. V sodobni obliki ne bomo izpadli z integriteto na industrijskem zbiralcu prahu, ki smo ga kupili.