Erp optima api

Ko i¹èete idealno programsko opremo za podjetja, je vredno podati mnenje o ideji, da je ERP Optima dejavnost Krakowovega podjetja Comarch. Program Comarch ERP Optima je lepo orodje za mala in srednje velika podjetja, ki olaj¹ajo upravljanje pomembnih podroèij. Poleg modulov za raèunovodstvo in èlove¹ke vire ima programska oprema tudi prodajne in skladi¹ène module, ki so idealni za prodajne in logistiène oddelke.

potrdiloTa program bo zagotovo pohvaljen, med drugim imeti potrdilo o soglasju z Zakonom o raèunovodstvu. Enako velja za dejstvo, da se stalno posodablja s pomembnimi predpisi. Poleg tega je enostavno uporabljati razliène vrste naprav za poroèanje in prakso ter spletno prodajo.

naroèninaS plaèilom meseène naroènine za uporabo programske opreme lahko kupite ne le dostop do zanesljivih in naprednih funkcij, temveè tudi tehnièno podporo, ki vam omogoèa re¹evanje trenutnih te¾av in uporabo re¹itev, prilagojenih doloèenemu podroèju in institucijam. Zahvaljujoè temu pristopu, program Comarch ERP Optima ne le olaj¹uje in prilagaja delovanje posameznih poglavij in celotnega podjetja, ampak tudi pomaga pri nizki proizvodnji poveèati njene uèinke.

DemoPred nakupom programa Comarch ERP Optima lahko izkoristite 30-dnevno spletno predstavitev ali 60-dnevni offline predstavitev. To je izredno pomembno, ker bo zaradi moène odloèitve, to je, taka programska oprema delovala v doloèeni enoti. Mnogi podjetniki so ¾e zaupali programu Comarch ERP Optima. Trenutno ga uporablja veè kot 60.000 podjetij s ¹tevilnih podroèij, kar je znak visoke kakovosti programske opreme. Kot je razvidno iz raziskav, izvedenih med podjetniki, je bilo kar 93% ljudi, ki so imeli programsko opremo Comarch, zadovoljno z njo.