Evakuacija restavracije

V blokih, v katere je vkljuèenih veliko ljudi, je pomembno oznaèiti dejanske poti za izhod v sili. Zato se spominja naèrta za zagotavljanje varnosti, predvsem pa mora vsakdo vedeti, kam naj v primeru izrednega dogodka iti. Pomembno je, da so izpolnjene vse doloèbe, ki jih pokrivajo javne zgradbe.

Pomembne oznakeZnaki, ki pomenijo toèko usmerjanja zaposlenih na bli¾njo evakuacijo, so tako potrebni, da za zadnje dejansko ni mogoèe, da bo hi¹a sprejeta brez teh komponent. Zato je vredno vlo¾iti nekaj denarja in predlagati, da se zgradba prviè dvigne. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnjujete vse standarde, ki so nam bili nalo¾eni na sodoben naèin, da imamo ustrezno oznaèene izhode v sili.potrebeNa kaj moramo biti pozorni, èe sami izberemo opremo za zasilno razsvetljavo:- najprej moramo posvetiti pozornost skupini,- vredno je preveriti tudi zdru¾ljivost s skupinami novih podjetij,- za nas je treba vzeti ceno,- pomembno je preveriti predmet, iz katerega je bila povezava ustvarjena,- je vredno posvetiti pozornost naèinu vgradnje armature,- kak¹na je uèinkovitost izdelka v izrednih razmerah,- kak¹no podjetje je vrsta,- trajnost strukture, \ t- oblikovanje estetike.Visoke strani bi morale biti pomembne za to, na kar bomo pozorni pri nakupu opreme za razsvetljavo.Pomembna izbiraMnoge ¾enske se ne zavedajo, da je svetilka, ki jo vodi v sili, izjemno pomemben del vsake javne zgradbe ali doma. Èe je potrebno, je to aktualna ena od zadnjih tem, ki jih pobere èlovek v paniki. Skratka, ne smemo vlagati v zadnjo vrsto izdelkov.