Programi it za otroke

Diet Stars

Popoln naèrt za ustanovitev podjetja je le polovica bitke. Druga polovica je skrbeti za vse uradne zadeve, ustrezno segregacijo, organizirati dokumente v pisarni, tako da jih je vedno treba hitro najti, npr. Pri uspe¹nosti nadzora PIP tudi tujih ljudi. Naèrt za pospe¹evanje poslovnega upravljanja je mogoèe vzeti iz integriranih programov IT. Zadnji, ki je priljubljen med ¹tevilnimi kupci, je del programov Optima.

Zainteresirani lahko dobijo demo program s spletne strani optima in ga preverijo za funkcionalnost, ocenjevanje vmesnikov itd. Demo verzija je odgovorna za 60 dni. Program je namenjen okolju Windows (operacijski sistem Windows 7 (z mo¾nostjo zaganjalnika, Windows Vista servisni paket 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 s servisnim paketom 2, Windows Server 2008 s servisnim paketom 2, Windows Server 2008 R2. Priporoèena najmanj¹a loèljivost zaslona je 1024x768. Sistemski skrbnik mora izdelati program. Postopek namestitve je pred potrditvijo garancijskih pogojev, licenca pa tudi na originalu. Naslednji korak je izbira aktivnih modulov Uporabnik izbere module, za katere je bila licenca kupljena Raz¹irjeni moduli bodo pozneje bogati, da bodo uvedli spremembe v izdelavi programa: Program / Utilities / Operators. m za branje programa Comarch OPTIMA je baza podatkov. V uspehu, ko ima uporabnik ¾e name¹èen in odprt stre¾nik, je konfiguriran za potrebe programa. Ko je konstrukcija konèana, ni treba znova zagnati raèunalnika.