Programi za razvr eanje podjetij

RealQUITRealQUIT - Osvobodite se navade kajenja papirja!

Program comarch erp xl, prej imenovan CDN XL. Programska oprema je zasnovana tudi za srednje, kadar in izjemna podjetja, ki igrajo v rastoèih vrstah panog: komercialna, proizvodna in storitvena.

Program comarch erp xl ima ¹iroko funkcionalnost. Njegova pomembna znaèilnost je, da bo omogoèila popolno podporo in avtomatizacijo poslovnih procesov. To vam daje mo¾nost, da upravljate celotne poslovne procese, ki so v pisarni. Poleg tega je modularna konstrukcija, tako da jo lahko vsak uporabnik prilagodi va¹im potrebam. Celoten naèin, ki ima za posledico tako spletne zmogljivosti kot tudi offline.Ideja obstaja ¾e leta, najpogosteje izbrani ERP sistem. S trenutno programsko opremo je izpolnjenih tudi veè kot 4.000 podjetij. Ta metoda pomaga pri lep¹i uporabi prodajnih kanalov. Zaradi tega je veliko bolj uèinkovito porabiti ne le logistiko, ampak tudi vire.Ta povezan organizem je izjemno pogosta naprava v kulturi ERP na trgu. Pokritost pokriva vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v sistemu bo podpiral izvajanje procesov s podroèja trgovine in distribucije. Dru¾ba posluje na prodajni in nabavni strani.Modul "Produkcija" je opremljen z napravami za enoto in serijsko delo. Ima tudi orodja za diskretno in procesno delo. Podpira projektne dejavnosti in enostavno nabiranje. Omogoèa definiranje tehnologije, opredelitev proizvodne poti, izdelavo produkcijskega naèrta in izvedbo proizvodnega procesa.Modul "Upravljanje skladi¹èa" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajanjem skladi¹ènih nalogov. Zaradi takega elementa je mogoèe uèinkovito odpraviti napake.Modul "Servis in popravila" bo omogoèil seznam in izvedbo naroèil storitev. Nato je naprava za izvajanje procesov iz servisne slu¾be.Modul "CRM" omogoèa zbiranje znanja o strankah. Zahvaljujoè njemu lahko spozna¹ svoje obstojeèe in potencialne stranke. Omogoèa vodenje dela prodajnih in marketin¹kih skupin.Program erp xl ima tudi veliko novih mo¾nosti, ki jih je vredno spoznati iz drugih dejavnosti.