Rezkanje cnc pomorskie

Glavni namen obdelave odpadkov je prenos oblike in dimenzij ter celo hrapavosti razliènih metod na kovinske izdelke z odstranitvijo odveène snovi, ki se navadno imenuje prevelika. Trenutno so zelo preproste vrste obdelave cnc rezkanje, ki se kaznuje z moèjo podjetij.

Na splo¹no lahko obdelovalni proces razgradimo v strojno in erozijsko obdelavo. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo strojno obdelavo èipov. Samo ta razred lahko vkljuèimo med drugim tudi operacijo, imenovano mletje. Vredno je vedeti, da orodje med to obdelavo veèinoma izvaja vrtenje. Èeprav je naprava odvisna od naprave, na kateri delamo, se lahko zgodi, da lahko naprava tudi izvaja gibanje. Vendar pa se najpogosteje vidi, da je obdelovalni kos ustrezno gibanje. Pomembno je, da napravo, na kateri izvajamo omenjeno operacijo, doloèimo z rezkalnim strojem. Danes obstaja veliko naèinov rezkanja na trgu. Vkljuèujemo lahko tudi namizne rezkalne stroje, kot tudi frezalne stroje za nosilce, med katerimi so: vertikalni in horizontalni konzolni rezkalni stroji, kot tudi navpièni konzolni rezkalni stroji s torzijsko glavo. Razlikujemo tudi radialne in revolverske rezkalne stroje, dodatno pa tudi centrirne stroje, kopirne stroje in posebne rezkalne stroje.

Pri sprejemanju obdelave kovinskega materiala morate najprej izbrati pravo vrsto obdelave. Zato je izjemno pomembno, saj bi morali glede na strukturo na¹ih izdelkov izbrati ustrezne parametre za njegovo obdelavo.