Usposobljenost za poklic psihologa

V novih èasih je poklic psihologa zelo pomemben. Nekoè je bil obisk psihologa veliko sramota za nas in to dejstvo je bilo za¹èiteno pred drugimi. Dru¾ba se trenutno izjemno zaveda koristi psihologa. Nato se premaknete na veè ljudi, ki vas kontaktirajo, da obi¹èejo tega strokovnjaka. Ampak ne vsi vedo, kaj prosi psiholog. ®al je do sedaj ta poklic nenehno zamenjen z drugimi poklici, saj se veliko ljudi zanima za du¹evno zdravje ljudi, na primer psihiatra ali terapevta. Torej, kaj razlikuje poklic psihologa od drugih poklicev?

Opravljanje tega poklica je sestavljeno predvsem iz zagotavljanja psiholo¹kih storitev, zlasti psiholo¹ke diagnoze, odloèanja in odloèanja ter slu¾enja psiholo¹kega svetovanja. Da bi lahko postal psiholog, je treba najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in biti psiholog regionalne psiholo¹ke zbornice.Psiholog je poklic javnega zaupanja, ki od osebe, ki pi¹e ta poklic zahteva strokovnost, pa tudi brezhiben znaèaj, ki ga bo za¹èitil pri dokonèanju svojega dela skupaj s standardi poklicne etike. Psiholog je zavest, ki je usmerjena v zagotavljanje storitve in podporo ljudem, ki jo potrebujejo v doloèenem trenutku. Dru¾ba zaupa ljudem, ki izvajajo javno zaupanje. Zato morajo biti tudi ljudje resni, saj je njihovo zdravje odvisno od njih in kako zaslu¾iti tuje ¾enske.Psiholog je tudi svoboden poklic, ki oznaèuje visoko usposobljenost in podroèja ter delovanje v delu.Mi, navadni ljudje, pogosto identificiramo psihologa s psihiatrom. Ljudje, ki proizvajajo te poklice, jim dejansko priporoèajo, vendar pa je treba opozoriti, da imajo popolnoma drugaèna podroèja. Ne smemo pozabiti, da psihiater nenehno sodeluje s psihologom, kar je verjetno vzrok za zmedenost teh poklicev javnega zaupanja razliènih ljudi.